Appen er en enkel og let måde til effektive målinger, der skaber grundlag for dialog: APV, Trivsel, Stress, KPIer.

SE MERE!
Product Image

Med Appen ( og pop-up´en) får du et dialogværktøj som giver mulighed for at tage den nødvendige dialog på et faktuelt grundlag


Dialog

På en enkelt og overskuelig måde stiller appen spørgsmål om f.eks. travlhed, trivsel og eller stress. Det tager max 1 minut at svare.

Brugervenlig

Brugeren kan rapportere værdi til appen, som enkelt og overskueligt stiller grundlæggende spørgsmål om travlhed, trivsel og/eller stress.

Enkelt

Nemt, enkelt og effektivt får du. Dialogværktøj til hurtig opfølgning og feedback. Indhold og logo kan defineres efter ønske. Værktøjet er fleksibelt. Tekster målrettes opgaven og din virksomhed.

Vi Hjælper

Vi hjælper med at stille spørgsmålene, skabe rammen om appen, workshoppen eller undervisningen. Du får data, du kan bruge til noget, og som det er let at handle på, så der kan skabes trivsel og resultater, der går hånd i hånd.

Ecco Tryg Sosu Syd


Finans Forbundet Deloitte Aarhus Universitet

Ønsker du en løsning eller en testversion, kontakt:

tel: +45 20 11 41 13

email: info@partnerhr.dk

adresse: Spinderigade 24, 7100 Vejle

Q: Hvad får man ud af at benytte appen?

A: Som medarbejder får man en kort tænkepause, hvor man helt automatisk stopper op og mærker efter, hvordan man har det. Det vil også sige, at man registrerer, om man har for travlt/føler sig presset/keder sig .. eller måske føler sig i et godt arbejdsmæssigt flow.

Ud over den umiddelbare daglige effekt, bliver ens travlhed – eller mangel på samme – registreret som en graf, så man får et klart overblik. På den måde kan man blive klog på, hvornår arbejdsdagen fungerer godt, og hvornår man skal være ekstra opmærksom på særlige belastninger. Med afsæt i din oplevelse får du et faktuelt grundlag til at tale om din oplevelse af din arbejdssituation, så der bliver basis for handling.

Som leder styrker du dialogen med medarbejderne med afsæt i løbende ”temperaturmålinger af trivslen”. En af gevinsterne er, at det bliver synligt, hvor belastningerne er, og det gør det muligt at gribe ind i tide, så man undgår belastende sygemeldinger, dårligt arbejdsklima og medarbejdere, der trives dårligt.

Med et enkelt klik har I overblik over medarbejdernes travlhed, trivsel/stress. Grafer kan vises for afdelinger og grupper, og sammenlignes – alt med få klik.

Q: Hvordan virker det?

Det, at bruge et halvt til helt minut på at evaluere sin arbejdssituation og sin trivsel, har i sig selv en effekt. Det, at gøre det over en periode og at få svarene registreret og stillet overskueligt op, giver desuden et rigtigt godt værktøj til at se, hvor der eventuelt skal justeringer til, for at arbejdsglæde og – resultat bliver bedst muligt.

Q: Hvad kræver det af den enkelte?

A: Det kræver et halvt til et helt minut om dagen.

Q: Hvordan kan man måle resultatet?

A: Man kan måle resultatet på bl.a. sygefravær og sygemeldinger. Når stress-håndteringen på en arbejdsplads fungerer i praksis, sådan at man kan justere, når belastningerne bliver for store, og hen ad vejen lære at forebygge frem for at brandslukke, vil det afspejle sig helt konkret i sygefravær og sygemeldinger.

Q: Hvad kræver det af virksomheden?

A: Det kræver først og fremmest en parathed. Når man beslutter sig for at benytte appen betyder det, at man flytter nogle ressourcer fra at klare kriser, når de opstår til at registrere virkeligheden løbende og forebygge ud fra den. Det betyder, at man overgår til et proaktivt mind-set.

Q: Hvad kan man helt konkret måle?

A: Man kan løbende måle, hvor travlt den enkelte ansatte har, og hvordan han/hun har det. Når man kigger på de målinger (afbilledet i en graf) over f.eks. en måned, bliver det tydeligt, hvor der måske er for travlt, med risiko for fejl/ulykker/stress/sygemeldinger som resultat. Men også hvor der måske er ekstra ressourcer at hente, der kunne flyttes til andre områder/tidspunkter.

Samtidig er det meget let for ledelsen at registrere nøjagtig, hvad der sker lige nu. I administrationsmodulet får de en oversigt over brugerne, seneste indtastninger i appen og hvornår seneste test er gennemført.

Systemet er anonymt og data trækkes ud på virksomhedsniveau, afdelinger og grupper. Den enkelte medarbejder kan printe sin graf og medbringe den til en coaching- eller MUS/MU-samtale.

Q: Er der kun én model? – eller kan det tilpasses min virksomhed?

A: Appen er meget fleksibel. Det kan tilpasses din virksomhed. F.eks. kan sproget tilpasses virksomhedens sprogbrug, så det opleves naturligt og relevant. Appen skabes med virksomhedens logo.

Desuden er det let at flytte medarbejdere og oprette nye i administrationsmodulet, ligesom det er enkelt at ændre grupper. Data følger altid den enkelte medarbejder.

Rapporter til HR, medarbejder og afdeling/gruppe kan udskrives ved et enkelt klik.

Q: Kan det betale sig?

A: Ja, større europæiske undersøgelser peger på, at ROI er ca. 2,2 for hver krone investeret i et bedre arbejdsmiljø. Erfaringer med brug af appen giver færre sygedage og en mere ensartet opgaveløsning/produktion kan altid betale sig.

Med appen følger en hjemmeside, hvor det er let at trække grafer og sammenligne data. Dette giver en lang række muligheder for at tage dialogen om trivsel og stress på virksomheds- og afdelingsniveau. Appen vil være et solidt værktøj til at skab en tillidsbaseret dialog og sikre tilfredshed med jobbet og sikre et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær.

Q: Kan man få assistance i indkøringsfasen?

A: Absolut. Vi leverer en række konsulentydelser tilpasset de udfordringer der måtte ligge at indføre systemet.

Vi har gode erfaringer med work-shops, hvor medarbejder introduceres til værktøjet og der gives tid til at udfylde den første test.

I work-shoppen er der mulighed for at få en generel feed-back på resultatet.

Og efter aftale kan der i forbindelse med test gennemføres psykolog eller coachingsamtaler. Virksomhedens sundhedsordning kan benyttes.

Vi har gode erfaringer med at forberede ledere i brug af værktøjet og i at gennemføre den svære samtale.

Værktøjets enkelthed gør, at alle grupper af ledere og medarbejdere let kan arbejde med værktøjet. Ledere kan let og aktivt benytte værktøjet til at sikre dialog om trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Bag Appen

Bag Trivsel & Flow står Partner HR, som ejes af cand. Mag Helle Søndergaard. Virksomheden drives som en netværksvirksomhed og arbejder med en fast gruppe af udviklere, konsulenter og eksperter. Dette giver mulighed for netop at tilbyde den ydelse eller sammensætte den løsning, som giver netop dig eller din virksomhed de bedste løsninger til den rette pris.

Platformen blev udviklet til ECCO og Finansforbundet og er senere tilpasset til brug af virksomheder og Institutioner som Deloitte, Aarhus Universitet, SOSU-SYD og VIA.